Hem

På grund av AFMT som är internationellt patenterat teknik.

Varför är Prolongs oljeprodukter unika?

Vad är AFMT tekniken?

AFMT ™ står för Anti Friction Metal Treatment som bygger på amerikanska och internationella patent (Det amerikanska patentet registrerades:1989-07-04 med registreringsnummer US4844825 och beteckningen Extreme pressure additive for use in metal lubrication Anti Friction Metal Treatment) 

AFMT ™  är en teknik som skyddar metall från värme och friktion, som uppstår när två metalldelar gnider mot varandra. Innehållet är en ren petroleumbaserad produkt och som håller den högsta graden 1A i de korrosiva tester som testinstitutet SINTEF i Norge utför bl.a. på utrustning för oljeplattformar i Nordsjön.

AFMT ™ är ett rent flytande smörjmedel som inte innehåller fasta smörjmedel (TPFE, MOS2, etc.) och som har en teknisk lösning som binder fast smörjmedlet mot metaller på ett sätt som kan liknas vid hur en magnet fastnar mot stål. Samtliga smörjprodukter från Prolong bygger på AFMT tekniken. 

Prolong AFMT™ The Most Powerful Oil in the World™

Prolong Oljeprodukter innehåller inte lösningsmedel och inga fasta partiklar.

Prolongs oljeprodukter innehåller inga lösningsmedel och har inga fasta partiklar som PTFE (Teflon) molybdendisulfid, bly, molybden, zink, koppar, plast, grafit eller några andra fasta ämnen som kan skada motorer och annan utrustning. Prolongs oljeprodukter innehåller inga salter och frigör inte saltsyra (Prolong innehåller inte HCl - väteklorid) lösningsmedel. Produkterna är icke- frätande.

Prolong och konsumenten:

Ofta görs det reklam om mirakeloljor med många påståenden om extrema egenskaper. I de flesta fallen finns inga bevis som stödjer dessa påståenden. Prolongs produkters unika egenskaper finns testade och redovisade bl.a. av SINTEF, som finns redovisad i sin helhet på vår hemsida. Där finns också utlåtanden från några av världens största företag vad gäller erfarenheter från användningen av Prolongs  produkter. 

PROLONG ERBJUDER ETT BRETT SORTIMENT SMÖRJMEDEL FÖR ALL BRANSCHER

Prestanda i Världsklass Vid Extrema Förhållanden!

Prolong Super Lubricants är en märkesprodukt från GoldenWest Lubricants Inc. som har sin bas i Pomona, Kalifornien. Deras produktfamilj består av en komplett serie av avancerade smörjmedel för olika fordonstyper och industriella applikationer. Dessa smörjmedel har visat sig avsevärt öka utrustningarnas effektivitet och livslängd, vilket i sin tur innebär upp till 20% minskade underhållskostnader.


Prolong Super Lubricants är rena petroleumprodukter, som inte har några metalliska tillsatser. De har en patenterad lösning som gör att smörjmedlet binds till alla metallytor på ett unikt sätt. Prolong Super Lubricants är kompatibla med alla petroleum- och syntetiska smörjmedel.

Anti  Friction  Metal  Treatment

AFMT™ Tekniken:

AFMT ™ -tekniken förbättrar inte bara kvalitén på motoroljan transmissionsoljan växellådsoljan och andra glidmedel, en annan stor unik fördel är att den faktiskt skyddar och behandlar metallens yta. AFMT™ Är ett mycket specialiserad, högteknologiskt smörjmedel och klassificeringen av smörjmedlet är allmänt känd som "Extrem-högtrycks egenskaps smörjmedel" som innehåller (EP agenter). 

Prolong Super Lubricants, ett märke från GoldenWest Lubricants, Inc., är det perfekta exemplet på en amerikansk framgångssaga. I början av 1990-talet, startade grundarna företaget på baksidan av en liten butik, packade produkten själva. Idag har miljontals flaskor av Prolong produkter sålts över hela världen. Trots den snabba tillväxten, behåller bolaget sin invanda entreprenörsanda och gräsrotskontakt med kunderna.

Prolong och storföretagen:

Många av de stora världsföretagen använder Prolong i sin dagliga verksamhet. Följ länken och läs om de betyg Prolong får av dessa företag. I katalogen framkommer tydligt vad Prolong är och hur det fungerar, och varför det inte finns någon motsvarighet. Samtliga användare sparar både tid och pengar tack vara att de använder Prolong.

SÄKERHET - PRESTANDA - EKONOMI

Prolong AFMT™ The Most Powerful Oil in the World™

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Det finns alltid frågor, vi försöker att ge så bra information som möjligt om våra produkter. Men vi kanske inte ger svar på allting du vil veta.

Så vi har lagt upp en länk till Prolongs hemsida i USA som kanske har de svar du söker. Klicka på länken läs mer. Sidan är på engelska.

'); fbq('track', 'PageView'); };