Hem

PROLONG SUPER LUBRICANTS ÄR STOR PRODUCENT AV PATENTERADE SMÖRJMEDEL OCH BRÄNSLEPRODUKTER FÖR FORDON OCH INDUSTRI.

Lätta Fordon

Tunga Fordon

Industri

Marin

Lantbruk

Racing

Motrcyklar m.m.

Cyklar

Prolong Huvudkontor

Prolong Super Lubricants®

Prolong Super Lubricants är en märkesprodukt från GoldenWest Lubricants Inc. som har sin bas i Pomona, Kalifornien. Deras produktfamilj består av en komplett serie av avancerade smörjmedel för olika fordonstyper och industriella applikationer. Dessa smörjmedel har visat sig avsevärt öka utrustningarnas effektivitet och livslängd, vilket i sin tur innebär upp till 35% minskade underhållskostnader.


Prolong Super Lubricants är rena petroleumprodukter, som inte har några metalliska tillsatser. De har en patenterad lösning som gör att smörjmedlet binds till alla metallytor på ett unikt sätt. Prolong Super Lubricants är kompatibla med alla petroleum- och syntetiska smörjmedel.

Prolongs Oljeprodukter Innehåller Inte Lösningsmedel.
Prolong Innehåller inga salter och den frigör inte saltsyra (Hcl) (väteklorid).

Prolong innehåller inga fasta partiklar som PTFE (Teflon) Molybdendisulfid, Bly,

Mollys, Zink, Koppar, Plast, Grafit eller några andra fasta ämnen.

Vad är AFMT tekniken från Prolong?

AFMT™ står för Anti Friction Metal Treatment som bygger på amerikanska och internationella patent (Det amerikanska patentet registrerades: 1989-07-04  med beteckningen Extreme pressure additive for use in metal lubrication Anti Friction Metal Treatment). AFMT teknologin är basen i Prolong linje av högpresterande smörjmedel. AFMT har en stark jonisk (+) laddning så den binder till metall vilket ger den extrema tryckprestanda och skydd, som håller den högsta graden 1A i de korrosiva tester som testinstitutet SINTEF i Norge utför bl.a. på utrustning för oljeplattformar i Nordsjön. AFMT™ är ett rent flytande smörjmedel som inte innehåller fasta smörjmedel (PTFE, MOS2, etc.) och som har en teknisk lösning som binder fast smörjmedlet mot metaller på ett sätt som kan liknas vid hur en magnet fastnar mot stål. Samtliga smörjprodukter från Prolong bygger på AFMT tekniken.

PROLONG ERBJUDER ETT BRETT SORTIMENT SMÖRJMEDEL FÖR ALL BRANSCHER

ALLA BRANSCHER

SÄKERHET          PRESTANDA          EKONOMI

Minskar värme, friktion och slitage. Hjälper till att förhindra kostsamma driftstopp. Förlänger underhålls intervaller och ger lägre underhållskostnader. Förlänger livslängden på utrustning och verktyg. Minskar energi och bränsleförbrukning.

Testresultat från oberoende laboratorium:

SINTEF Rapporten

AFMT ™  är en teknik som skyddar metall från värme och friktion, som uppstår när två metalldelar gnider mot varandra. Innehållet är en ren petroleumbaserad produkt och som håller den högsta graden 1A i de korrosiva tester som testinstitutet SINTEF i Norge utför bl.a. på utrustning för oljeplattformar i Nordsjön.

Många av de stora världsföretagen använder Prolong i sin dagliga verksamhet. Följ länken och läs om de betyg Prolong får av dessa företag. I katalogen framkommer tydligt vad Prolong är och hur det fungerar, och varför det inte finns någon motsvarighet. Samtliga användare sparar både tid och pengar tack vara att de använder Prolong.

Prolong är det perfekta exemplet på en amerikansk framgångssaga. I början av 1990-talet, startade grundarna företaget på baksidan av en liten butik, packade produkten själva. Idag har miljontals flaskor av Prolongs produkter sålts över hela världen. Trots den snabba tillväxten, behåller bolaget sin invanda entreprenörsanda och gräsrotskontakt med kunderna.

Hur fungerar Prolong AFMT®