Prolong smörjprodukter för Industri

Produktsortiment för tunga fordon och Industri.

PROLONG ÖKAR LÖNSAMHETEN I ALLA BRANCHER!

AFMT™ (Anti-Friction Metal Treatment)

Prolong AFMT ™  är formulerad med Prolong s AFMT ™ avancerade teknik för att behandla alla metallytor genom en molekylär och kemisk process. Detta skapar en unik, överlägsen beständighet mot extremtryck friktion och värme, stora fiender för utrustningens livslängd och effektiva ekonomiska prestanda.

Super Heavy Duty Oil Stabilizer

Berikade med Prolong avancerade smörjteknik, det finns inget som fungerar bättre än Prolong Oil Stabilizer för att hjälpa till att lösa smörjningsrelaterade problem.

Övriga oljestabilisatorer på marknaden innehåller inte...........

Prolong SPL100 Extrem Multispray

SPL100 är formulerad med AFMT ™ (Anti-Friction Metal Treatment) avancerad teknik som har ingen motsvarighet i världen i dag för att smörja, tränga in, och förhindra korrosion och rost, tränga undan fukt.....

Prolong AFMT Engine Treatment

Prolong AFMT Engine Treatment är formulerad med Prolongs s AFMT ™ avancerad teknik för att behandla metallytorna i både bensin- och dieseldrivna motorer. När motorolja pumpas genom motorn, interagerar sig Prolongs molekyler med alla metallytor med kemisk process.

Extreme High-Performance EP-2

Multi-Purpose Grease w/AFMT

Prolong ® EP-2 med AFMT är ett kalciumsulfat fett, som kännetecknas av exceptionellt korrosionsskydd, hög droppunkt, extremt hög bindningsegenskap och mekanisk stabilitet.

Ultra Cut 1 Skärolja

Prolong Ultra Cut 1 Vattenlöslig skärvätska har visat sig maximera resultatet vid såg-, slip-, borr-, svarvnings- eller fräsprocesser där kylmedel krävs.

Ultra Cut 1 är extremt effektivt..

Prolong Diesel Fuel Treatment

Innehåller premiumrengöringsmedel för att rengöra injektorer och hela bränslesystemet. Den ger också skydd mot korrosion, minskar svart rök, och bidrar till att minska slamuppbyggnad för att förbättra prestanda och bränsleekonomi.