Motorcyklar

Made in USA

The Most Powerful Oil in the World ™

Prolongs®  produkter för Motorcyklar, 4hjulingar, Snöskotrar m.m.

Gör som mästarna, skydda din motor med Prolong®

Varför Prolong® ?

Förklaringen av Prolongs® stora framgångar på Racingbanorna är enkel. PROLONG Är ett världsomfattande patenterad smörjmedel som tar normal smörjning ett steg längre genom att det inte bara har en överlägsen filmstyrka, men verkar också för att impregnera själva stålet på en metallurgisk nivå vid friktionsytan. Förväxla inte denna avancerade produkt med andra smörjmedel. PROLONG har visat sig vara överlägset alla konventionella smörjmedel i alla delar av världen. Förmågan hos Prolong Smörjmedel att binda sig till metallytorna är en garanti för mindre friktion, mindre slitage och ökar livslängden på maskiner och verktyg. Till skillnad från andra produkter på marknaden, innehåller inte Prolong´s AFMT några fasta partiklar såsom PTFE hartser Molybdendisulfid, Bly (Teflon) Mollys, Zink, Koppar, Plast, eller Grafit. AFMT är ett smörjmedel inte en tillsats.

Prolong®:  Minskar Friktion med 18,9%, Minskar Värme med 38,7%,  Minskar Slitage med 78,8%

Engine Treatment från Prolong®

Prolong® Engine Treatment är formulerad med Prolongs s AFMT ™ avancerad teknik för att behandla metallytor i alla motorer. När motorolja pumpas genom motorn, går Prolong® Engine Treatment molekylerna runt och interagerar sig med alla metallytor, och skapar kemisk bindning för att skapa ett skyddande lager som reducerar skadlig friktion och värme. Temperatursänkning är särskilt viktigt i dagens kompakta motorer som går på höga varv och tenderar att gå varma. Prolong® Engine Treatment är särskilt effektiv under extrema tryckförhållanden, i de delar av motorn där det finns tuff metall mot metall kontakt pressas motoroljan ut och bort. Prolong® Engine Treatment sitter kvar på metallytorna i motorn, vilket innebär att Prolong arbetar för att skydda din motor även när motor oljan ännu inte är fullt cirkulerande. Molekylerna i AFMT tekniken dras till metallytorna som magnet mot stål och sitter kvar.

SPL100®  Extrem Multiolja

EP-2 Fett med AFMT

Extrem Bärförmåga.

Smörjer via brett temperaturområde.

Förhindrar Rost, Korrosion och Oxidation.

Förskjuter Fukt.

Tål Extrem Belastning.

Överstiger NLGI / LB (ASTMD 4950)

SÄKERHET - PRESTANDA - EKONOMI

Helt ny SPL100 ® Innehåller Anti-Friktions Metall Treatment smörjteknik. (AFMT) Det är avancerad patenterad formel som garanterar att produkten fungerar på metallytor, lås, hjul, motorcyklar, cykelkedjor, länkage m.m. Skyddar metall mot värme, friktion, och exponering för väder och vind. Lossar fastrostade eller korroderade delar på lås, bultar, muttrar, ventiler och annan metall mekanism. Tar snabbt bort och skyddar mot fukt. Utmärkt för användning på tändkablar, fördelare, eller någon kontakt där fukt kan avbryta elektriska flödet.

SPL100 är den mest effektiva multioljan i sitt slag på världsmarknaden i idag.

SPL100 är resistent mot saltvatten och frätande syror. SPL100 är silikonfritt och utan fasta partiklar.

Prolong ® EP-2 med AFMT är ett kalciumsulfat fett, som kännetecknas av exceptionellt korrosionsskydd, hög droppunkt, extremt hög bindningsegenskap och mekanisk stabilitet. Tack vare sin unika kemi, ger Prolong® EP-2 överlägset skydd mot korrosion i tuffa, korrosiva miljöer. Den mycket höga lastbärande förmågan, utmärkta

beständigheten mot vatten, oxidering, korrosion och hög prestanda i ett brett temperaturområde, gör det till ett universal fett med extremt hög prestanda. Den innehåller inga tungmetaller eller andra skadliga eller miljömässigt oönskade tillsatser, såsom fosfor, zink, fenoler, antimon, barium eller bly

SKYDDA två eller fyrtaktsmotorer mot värme och friktion med PROLONG® Engine Treatment

En film säger mer en tusen ord.

Prolong i Scandinavia

Hraun AB, Klangfärgsgatan 10A, 426 52 Västra Frölunda. Sweden.

Telefon +46 (0)31 691604, Mobil (0)730 608 801, E-post: prolong@hraun.se