AFMT

Ingen annan oljeprodukt för fordon och industri är precis som Prolong's Anti-Friction Metal Treatment (AFMT ™)

" Ingen motsvarighet i världen " ( No Equal In The World ® ) och "Det ultimata i skydd och prestanda" ( The Ultimate In Protection & Performance®) är inte bara registrerad motto . Metall glid Formulan ( Prolong Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ ) från Prolong görs med framtida teknik som är unik världen över .

AFMT™ TEKNIKEN:

AFMT ™ -tekniken förbättrar inte bara kvalitén på motoroljan transmissionsoljan växellådsoljan och andra glidmedel, en annan stor unik fördel är att den faktiskt skyddar och behandlar metallens yta. AFMT ™ Är ett mycket specialiserad, högteknologiskt smörjmedel och klassificeringen av smörjmedlet är allmänt känd som "Extrem-högtrycks egenskaps smörjmedel" som innehåller (EP agenter). Ursprungligen var en form av detta smörjmedel utvecklad för luftkylda flygmotorer, Det formuleras genom kemisk behandling av paraffinbaserade kolväten. Prolong AFMT ™ är organiserat med en unik lång molekylkedja som uppnår en stor kemisk stabilitet Denna metod uppnår en så hög kvalité på stabiliteten att den har fått högsta betyg eller "1a i oberoende testlaboratorium . Syftet med testet är att bestämma den korrosionsskyddförmåga på glidytor som ämnet har. Prolong AFMT söker sig till metallytan och binder sig molekylärt vid den.

HUR DET FUNGERAR: 

     Se på bilden här ovan, när man sänker stålspik ner i ett glas
vatten, se hur Prolong AFMT söker och fäster sig vid metallytan.

MINSKAR METALLSLITAGE:

Motoroljor, Hydraulikoljor och Växellådsoljor är flytande smörjmedel som ger en filmbarriär mellan metallytor som pressar eller gnider ihop. Ju större filmstyrkan desto bättre är oljan. I extrema tryck metall mot metall är emellertid filmstyrkan hos oljan allvarligt tunn och blir ofta helt utpressad.

Å andra sidan är Prolong ett bindande smörjmedel. Prolong AFMT ™ samverkar med metallytor i en molekylär och kemisk process för att skapa en skyddande buffert på metallets yta. Detta är inte en film eller beläggning över metallen. Molekylerna i AFMT ™ formeln polariseras och förenas faktiskt med metallytan. Skiktet med AFMT ™ molekylerna aktiveras av extremt tryck och värme, vilket betyder att långvarig smörjning fungerar bäst där det behövs mest! Resultatet, AFMT ™ reducerar signifikant skadlig friktion och värme.

Metallytorna känns smidiga, men under ett mikroskop har de små dalar och toppar på ytan. "Topparna" kan skava och riva eftersom metallytorna trycker och glider mot varandra, vilket gör att metallpartiklar bryts bort, vilket gör att metallytan blir skadad och sårbar. När dessa metallpartiklar eller spån finns i oljan, är det ett tecken på metallmattning och skada. Metallpartiklarna kan också orsaka ytterligare skada när de cirkulerar genom oljan, gnider mot metalldelar och försämrar filtrets effektivitet.

Det skyddande skiktet som bildas av Prolong-molekylerna smörjer de upphöjda metallytorna och genom ett extremt smörjande sikttryck fylls i "groparna" genom att utjämna topparna och minskar effekterna av metall mot metallfriktion. När detta skyddande skikt av AFMT ™ är borttaget, ersätts det ständigt med nya AFMT ™ -molekyler som cirkulerar i oljan. När energin från bränsleförbränning inte används för att övervinna friktionen går den direkt till hästkrafter som behövs för optimal prestanda och bränsleekonomi. Prolongs AFMT ™ gör metallen mer hal och minskar friktionen som orsakar metallmattning och stjäl hästkrafter.

MINSKAR VÄRME OCH FRIKTION:

Denna process hjälper också till att eliminera den skadliga värme som produceras av friktion. Höga oljetemperaturer accelererar oxidation och bildandet av syror, peroxid, kolrester, slam och lackformationer. När oljetemperaturen stiger, sker oxidationen, oljan blir alltmer frätande och oljeviskositeten minskar vilket leder till förlust av smörjning. Prolong AFMT ™ hjälper till att minska värmen så att oljan kan bibehålla maximal skyddsprestanda.

Dessutom tillsätts premium dispersant i Prolong smörjmedel för att eliminera koluppbyggnad och slamrester. Dessa föroreningar suspenderas sedan i oljan och elimineras vid nästa oljebyte. Att ta bort dessa föroreningar maximerar prestanda och hästkrafter.

UTAN PROLONG

MED PROLONG

BEVISET:

För att demonstrera anti-friktionsförmågan hos Prolong AFMT ™ formeln utsattes dessa 2 lager för ett standard smörjningstest i en Timken friktions testmaskin. Dessa stationära härdade stållager pressades mot ett snurrande härdat hjul sänkt i olja. Det skadade lagret till höger visar förödande slitage utan AFMT ™ -skydd. Lagret till vänster visar typiskt slitage när Prolong Engine Treatment AFMT blandas i oljan.

Hur står sig Prolong i konkurrensen?

Prolongs AFMT ™ -teknik har genomgått en mängd olika oberoende laboratorietester för att bevisa sina överlägsna extrema trycksmörjnings förmåga. Här är bara några av testresultaten från strikta, industriella accepterade testprocedurer för smörjning av bilar.

PROLONG OCH KONKURENTERNA:

Det är viktigt att veta att Prolongs produkter INTE innehåller de skadliga kemiska, metall- eller plastelementen som finns i tekniken från flesta konkurrenande produkter. Det är icke- frätande, Prolong innehåller inga fasta partiklar som PTFE (teflon) Molybdendisulfid, Bly, Mollys, Zink, Koppar, Plast, Grafit, Silicon, Klorerade klorparaffiner (CP) eller några andra fasta ämnen som kan skada motorer eller utrustning. Det frigör inte saltsyra (Hcl)

PTFE eller Teflon ( registrerat varumärke DuPont ) är en bra produkt för matlagnings utrustning , förutsatt att rätt verktyg används . Men i kontakten metall mot metall kan det leda till avlagrings flagor som inte är säkra för mat .... eller maskiner . Var försiktig med produkter baserade på denna teknik .Om nödvändiga filter och smörjkanaler blockeras då kan det bli ett allvarligt problem . PTFE kan lämna skadliga rester .Fasta ämnen kan också brytas ner på grund av värme snarare än att hjälpa till att minska värmen .

Koppar , Zink , Grafit och " Molly " ( molybden ) tekniken bildar inte skydd vid maximalt tryck friktionen . De bryts snarare ner än att bilda ett skydd mot skadlig värme och kan bilda ett skadligt slitage i motorns smörjsystem.

Ostabil klorerad paraffin ("CP") ger ökad risk för korrosion vid upphettning. CP-smörjning är mycket effektiv, men i de uppvärmda förhållandena i en motor kan de kortkedjiga molekylära egenskaperna brytas ner och bilda saltsyra. Dessutom är klorerad paraffin ("CP")  förbjudna i smörjprodukter i hela EU. Prolong har en stabil teknik som inte finns i någon annan produkt som är lika extremt effektiv och säker. Denna teknik har testats (i över 18 år) och i miljoner motorer.

Lösningsmedel annonseras ibland som smörjmedel. De innehåller vanligtvis mineraloljor, vilket minskar viskositeten hos det flytande smörjmedlet. Lösningsmedel kan vara rengöringsmedel och en renare motor ger viss förbättring av prestanda, men lösningsmedel eller rengöringsmedel ger inte smörjskydd och kan torka motorn eller växellådan. Ännu viktigare är att lösningsmedel bryter ner oljans viskositet och försämrar smörjnings förmågan.

Viktigt: De flesta av tjock material även kallade balanserade material som ersätter en fjärdedel eller mer av oljan inte innehåller nödvändiga tillsatser som de bästa motoroljor nuförtiden har och är faktiskt att beröva motorn 20-25 % av dess fördelar av rengöring och antioxidant ämnen.

Tänk på att moderna mineral och syntetiska oljor och automatiska transmissionsoljor är bättre än någonsin, men de har sina begränsningar. Prolong uppmuntrar användare att följa tillverkarens rekommendationer om oljans viskositet och serviceintervaller. Prolong produkter ändrar inte motoroljans eller transmissionsoljans viskositet i stället bildas ett "socialt smörjmedel" genom att tillhandahålla bindsmörjning på ytor som är utsatta för extrem tryckfriktion, eller där flytande smörjning inte ens kan vara närvarande. Prolong tekniken hjälper till att göra vanliga naturliga eller syntetiska oljor till ett "Super Smörjmedel".