Varumarke

Prolong är ett varumärke du kan lita på.!

Medan vissa ledande varumärken har kommet på kant med lagen, har Prolong aldrig blivit stämda eller tagits till domstol av Federal Trade Commission.

Vi är medvetna om hur viktig roll FTC (Federal Trade Commission) har i sitt konsumentskydd. FTC i USA är stenhårda mot allt som heter falsk marknadsföring. FTC har grundligt undersökt prover och bevis som stödjer Prolongs påståenden, inte olikt en mycket detaljerad IRS revision . För att förebygga missförstånd, har Prolong ingått ett avtal med FTC där Prolong ansvarar för att de skulle förlita sig på " tillräckliga vetenskapliga bevis " för att styrka alla påståenden som Prolong hävdar i sina utlåtanden om sina produkter. Avtalet slöts i början av 1999. Prolong har aldrig blivet bötfällda och inga stämningar har lämnats in av FTC mot Prolong. Det finns inga överdrivna påståenden om produkterna och inga Prolongs anställda befanns ha brutit mot några av FTC lagar eller regler. Dessutom framkom bevis för att Prolongs oljeprodukter hade en mycket annorlunda egenskaper än flesta konkurrenter.


Detta har hänt några av Prolongs konkurenter:

Årtal,     Produktnamn,                                                                 vilka bötesbelopp som utdelades.

1978         STP Oil Treatment stämd av FTC ,                                          dömd att Böta $ 500.000

1995        STP Engine Treatment stämd av FTC ,                                dömd att Böta $ 888.000

1997         Slick 50 Engine Treatment stämd av FTC ,                      dömd att Böta $ 10.000.000

1999        Motor Up Engine Treatment stämd av FTC ,                   dömd att Böta $ 100.000

2000      DuraLube stämd av FTC ,                                                            dömd att Böta $ 2.000.000

2003      Zmax Power System stämd av FTC ,                                    dömd att Böta $ 1.000.000


Detta är stora belopp.!

Genom att hålla sig till fakta och inte överdriva om sina produkters kvalitet, har Prolong sett till att besparingarna kommer konsumenterna till godo. Många företag som har råkat illa ut har inte har kunnat bevisa sina påståenden om sina produkters egenskaper.

Prolong har lagt fram alla bevis för sina påståenden och kan säga i sin reklam baserad på de resultat som finns: No Equal In The World ®