Om

Prestanda i Världsklass Vid Extrema Förhållanden!

Detta är några av alla storföretag i världen som använder Prolong dagligen i sin verksamhet. Här kan man läsa om de betyg Prolong får av dessa företag m.m. I katalogen framkommer tydligt vad Prolong är och hur det fungerar, och varför det inte finns någon motsvarighet.

Klicka på bilderna

Kataloger och information om Prolongprodukter: 

Klicka på bilderna

EP-2 UNIVERSAL FETT.  EXTREM HÖG PRESTANDA

Prolong  EP-2 med AFMT är ett kalciumsulfat fett, som kännetecknas av exceptionellt korrosionsskydd, hög droppunkt, extremt hög bindningsegenskap och mekanisk stabilitet. Tack vare sin unika kemi, ger Prolong® EP-2 överlägset skydd mot korrosion i tuffa, korrosiva miljöer. Den mycket höga lastbärande förmågan, utmärkta beständigheten mot vatten, oxidering, korrosion och hög prestanda i ett brett temperaturområde, gör det till ett universal fett med extremt hög prestanda. Den innehåller inga tungmetaller eller andra skadliga eller miljömässigt oönskade tillsatser, såsom fosfor, zink, fenoler, antimon, barium eller bly.

Prolong EP-2-fett är överlägset litiumkomplex, kalciumkomplex, aluminiumkomplex och polyureafetter. Speciellt effektiv för rull- och motorlager, transportörer, kablar och kedjor

Denna nya generationsfett kännetecknas av överlägsen mekanisk stabilitet i kombination med extremt hög lastbärande förmåga.

Jämförelsetest

SPL100 är den mest effektiva multioljan i sitt slag på världsmarknaden i idag. SPL100 är resistent mot saltvatten SPL100 är siliconfritt och utan fasta partiklar.

No Equal in the World®

Prolong SPL100 multispray gör mycket mer än alla andra välkända sprayer, varav en del är inte ens är riktiga smörjmedel. Vissa tränga undan vatten, en del är faktiskt bara städare. SPL100 rengör, tränger in, förskjuter fukt, skyddar ytor och smörjer metallmekanismer med överlägsen AFMT ™ avancerad teknik. Prolong SPL100 har ingen motsvarighet på marknaden.

I denna film visar vi hur överlägsen Prolong

SPL100 är jämfört med konkurrenterna.

Resultat av jämförelsetest i friktionsmaskin. Prolong mot Standardolja

Med Prolong

Utan Prolong

Extrem lagerskada vid

3,5, ton, pr. m²

Minimal lagerskada vid

140, ton, pr. m²

De två stål lager rullarna visar resultatet efter provning i bänk med användning av en spak-friktion maskin med en roterande metall bana. Lagret till vänster

hade standardsmörjning och "var tydligt märkt vid bara 3,5, ton, pr. m². På lagret till höger användes Prolong AFMT smörjmedel och det visade knappt några skador, även vid 140, ton, pr

 Prolong Ger Betydande Ekonomiska Besparingar

THE ULTIMATE IN PROTECTION & PERFORMANCE® Prolong’s Anti-Friction Metal Treatment (AFMT™) formula makes no other automotive lubrication treatment exactly like Prolong products.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Prolong Scandinavia har varit på marknaden i Sverige sedan 2014. Våra produkter används huvudsakligen inom Transport, Industri, Racing, Marin och Hemmet. Detta innebär att vi samarbetar som stolta sponsor med ett antal Racing Team i olika kategorier. Och till vår stora glädje har dessa team varit mycket framgångsrika. Företaget stödjer också en filosofi som god samhällsmedborgare genom att bidra i den mån vi kan till en rad olika samhälls-och serviceorganisationer, särskilt de med inriktning på ungdomar.

BRETT SORTIMENT SMÖRJPRODUKTER FÖR ALLA BRANSCHER.