Om

Prestanda i Världsklass Vid Extrema Förhållanden!

Detta är några av alla storföretag i världen som använder Prolong dagligen i sin verksamhet. Här kan man läsa om de betyg Prolong får av dessa företag m.m. I katalogen framkommer tydligt vad Prolong är och hur det fungerar, och varför det inte finns någon motsvarighet.

Klicka på bilderna

Kataloger och information om Prolongprodukter: 

Klicka på bilderna

EP-2 UNIVERSAL FETT.  EXTREM HÖG PRESTANDA

Prolong® EP-2 är ett AFMT-baserat kalciumsulfatfett, som ger ett exceptionellt högt korrosionsskydd, som har hög smältpunkt, som har extremt höga bindningsegenskaper och som har mycket hög mekanisk stabilitet. Tack vare sin unika kemiska sammansättning ger Prolong® EP-2 ett överlägset skydd mot korrosion i tuffa, korrosiva miljöer. Den mycket höga lastbärande förmågan, dess höga beständighet mot att ta upp vatten, vilket minskar risken för oxidering/korrosion, och dess höga prestanda inom ett brett temperaturområde, gör det till ett universalfett med mycket hög och unik prestanda. Prolong® EP-2 innehåller inga tungmetaller eller andra skadliga eller miljömässigt oönskade tillsatser, såsom fosfor, zink, fenoler, antimon, barium eller bly.

Prolong EP-2-fett är överlägset litiumkomplex, kalciumkomplex, aluminiumkomplex och polyureafetter. Speciellt effektiv för rull- och motorlager, transportörer, kablar och kedjor

Denna nya generationsfett kännetecknas av överlägsen mekanisk stabilitet i kombination med extremt hög lastbärande förmåga.

Jämförelsetest

SPL100 är den mest effektiva multioljan i sitt slag på världsmarknaden i idag. SPL100 är resistent mot saltvatten SPL100 är siliconfritt och utan fasta partiklar.

I denna film visar vi hur överlägsen Prolong

SPL100 är jämfört med konkurrenterna.

No Equal in the World®

SPL100 är motståndskraftigt mot saltvatten

Prolong SPL100® Super-penetrerande smörjmedel är framtagen med AFMT™ (Anti-Friktion Metall Treatment) för att på förbättra smörjningen, minska friktionen och förhindra korrosion av metallytor. Den löser dessutom effektivt upp klibbiga anhopningar, tränger undan fukt, stoppar gnissel, lösgör fastrostade delar och minskar slitage. Dessutom rengör och skyddar den metallytor. verktyg och annan utrustning. Lossar fastrostade eller korroderade delar på lås, bultar, muttrar, ventiler och andra metallföremål. Tar snabbt bort rost och skyddar mot fukt. Utmärkt för användning på tändkablar, fördelare, och kontakter där fukt kan skapa kortslutningar.

Resultat av jämförelsetest i friktionsmaskin. Prolong mot Standardolja

Med Prolong

Utan Prolong

Extrem lagerskada vid

3,5, ton, pr. m²

Minimal lagerskada vid

140, ton, pr. m²

De två stål lager rullarna visar resultatet efter provning i bänk med användning av en spak-friktion maskin med en roterande metall bana. Lagret till vänster

hade standardsmörjning och "var tydligt märkt vid bara 3,5, ton, pr. m². På lagret till höger användes Prolong AFMT smörjmedel och det visade knappt några skador, även vid 140, ton, pr

 Prolong Ger Betydande Ekonomiska Besparingar

THE ULTIMATE IN PROTECTION & PERFORMANCE® Prolong’s Anti-Friction Metal Treatment (AFMT™) formula makes no other automotive lubrication treatment exactly like Prolong products.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Prolong Scandinavia har varit på marknaden i Sverige sedan 2014. Våra produkter används huvudsakligen inom Transport, Industri, Racing, Marin och Hemmet. Detta innebär att vi samarbetar som stolta sponsor med ett antal Racing Team i olika kategorier. Och till vår stora glädje har dessa team varit mycket framgångsrika. Företaget stödjer också en filosofi som god samhällsmedborgare genom att bidra i den mån vi kan till en rad olika samhälls-och serviceorganisationer, särskilt de med inriktning på ungdomar.

BRETT SORTIMENT SMÖRJPRODUKTER FÖR ALLA BRANSCHER.

'); fbq('track', 'PageView'); };