FTC

Made in USA

The Most Powerful Oil in the World ™

Bolag som har blivet stämda av Federal Trade Commission i USA för falsk marknadsföring.


Medan vissa ledande varumärken har kommet på kant med lagen, har Prolong aldrig blivit stämda eller tagits till domstol av

Federal Trade Commission.


Federal Trade Commission i USA är stenhårda mot allt som heter falsk marknadsföring.

FTC har grundligt undersökt prover och bevis som stödjer Prolongs påståenden, inte olikt en mycket detaljerad IRS revision. För att förebygga missförstånd, har Prolong ingått ett avtal med FTC där Prolong binder sig att de skulle förlita sig på " tillräckliga vetenskapliga bevis " för att styrka alla påståenden som Prolong hävdar i sina utlåtanden om sina produkter. Avtalet slöts i början av 1999. Prolong har aldrig blivet bötfällda och inga stämningar har lämnats in av FTC mot Prolong . Det finns inga falska påståenden om produkter och inga Prolongs anställda befanns ha brutit mot några av FTC lagar eller regler.


Dessutom framkom bevis för att Prolong Super Lubricants hade mycket annorlunda egenskaper jämfört med vissa konkurrenter.

Detta har hänt Prolongs konkurenter.

ÅRTAL

PRODUCENT

BÖTESBELOPP USA DOLLAR

1978

STP Oil Treatment

$ 500,000

1995

STP Engine Treatment

$ 888,000

1997

Slick 50 Engine Treatment

$ 10,000,000

1999

Motor Up Engine Treatment

$ 100,000

2000

DuraLube

$ 2,000,000

2003

Zmax Power System

$ 1,000,000

Detta är stora belopp!

Genom att hålla sig till fakta och vetenskapligt bevisa kvalitéten på sina produkter, har Prolong sett till att besparingarna kommer konsumenterna till godo.

Företagen som har råkat illa ut har inte kunnat vetenskapligt bevisa vad de påstår om sina produkters egenskaper.

Prolong har lagt fram alla bevis för sina påståenden och kan säga i sin reklam baserad på de resultat som finns:

No Equal In The World ®

Prolongs Miljon Dollar Utmaning:

Prolong kom med en utmaning till andra producenter av smörjmedel och oljetillsatser, om dessa kunde producera produkter som gav likvärdiga eller bättre resultat en Prolongs produkter utan att göra intrång i Prolongs patent, skulle Prolong ge en miljon dollar till välgörande ändamål och konkurrenten skulle bestämma till vilket ändamål. Ingen konkurrent har lycktas så utmaningen står kvar. Och så länge ingen producent kan presentera likvärdiga eller bättre produkt, får Prolong enligt konsumentverket i USA använda sloganen på sina produkter:

NO EQUAL IN THE WORLD® (Ingen motsvarighet i världen)

Prolong i Scandinavia

Hraun AB, Klangfärgsgatan 10A, 426 52 Västra Frölunda. Sweden.

Telefon +46 (0)31 691604, Mobil (0)730 608 801, E-post: prolong@hraun.se