AFMT

Made in USA

The Most Powerful Oil in the World ™

AFMT™ Från Prolong: Det ultimata i skydd och prestandaPROLONG Är ett världsomfattande patenterad smörjmedel som tar normal smörjning ett steg längre genom att det inte bara har en överlägsen filmstyrka, men verkar också för att impregnera själva stålet på en metallurgisk nivå vid friktionsytan. Förväxla inte denna avancerade produkt med andra oljetillsatser. PROLONG har visat sig vara överlägset alla konventionella smörjmedel i alla delar av världen. Förmågan hos Prolong Smörjmedel att binda sig till metallytorna är en garanti för mindre friktion och mindre slitage och ökar livslängden på maskiner och verktyg.


United States Patent:  Registrerades: 1989-07-04,  Publikationsnummer US4844825 A för:

Extreme pressure additive for use in metal lubrication Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ )


Vad är: Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ ) Från Prolong?:


 Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ ) från Prolong är tillverkad av ren olja, det är en formel som är utformad och vetenskapligt blandat för att kunna kombineras med alla typer av motoroljor, växellådsoljor, hydrauloljor och andra smörjmedel mineral eller syntetiska. Oljemolekylerna i AFMT är positivt laddade (joniserade) som gör att de binder sig vid metallen (som är negativt laddad) och bildar en stark skyddande mikroskopisk oljefilm som tål extremt tryck och höga temperaturer. Detta innebär mindre friktion, mindre slitage och ökad livslängd på maskiner och verktyg. Prolong fungerar som bäst där det behövs som mest i tuff metall mot metall kontakt. Prolong blandas i oljan men använder denna endast som transportmedel för att nå alla metallytor. Prolong behandlar inte oljan endast metallen.

Prolog maximerar prestanda, ökar kompression och kraft, ökar bränsleeffektivitet och minskar energiförbrukning.

 

Prolong ger överlägsen smörjning i t.ex. motorer. När värmen stiger och trycket ökar tappar standard oljan sin förmåga att skydda metallen som går igenom och det blir förödande metall mot metall kontakt. Prolongs oljefilm sitter kvar och skyddar vid extrem värme och tryck, trots att det kommer mindre mängd främmande ämnen i oljan som vatten, damm, sand, lösningsmedel eller andra ämnen. Likaså hjälper Prolong att skydda motorn i händelse av olje eller kylmedels förlust.


Enligt Laboratorietest på SINTEF (STF18F87013) framkom att med Prolong minskar

friktionen med: 18,9%, temperaturen minskar med 38,7%  och slitaget minskar med 78,8%.

SINTEF är Skandinaviens största oberoende forskningsorganisation.


Samma resultat har framkommit i England hos MIRA, i Hong Kong hos Dunwell Group, USA, i labbet hos DIC OLSON, i Ryssland, Gubkin ryska statliga universitet för olja och gas.

Förväxla inte denna avancerade produkt med oljetillsatser. Prolong är ett smörjmedel, inte en tillsats.


Innehåller inte Saltsyra (väteklorid) eller andra skadliga lösningsmedel. Det är icke- frätande, Prolong innehåller inga fasta partiklar som PTFE hartser Molybdendisulfid, Bly (Teflon) Mollys, Zink, Koppar, Plast, Grafit eller några andra fasta ämnen som kan skada motorer eller utrustning. Det frigör inte saltsyra (Hcl)


Samtliga smörjprodukter från Prolong är tillverkade med Anti Friction Metal Treatment (AFMT™)  avancerade teknik och ger maximalt skydd.

AFMT™ Från Prolong: Det ultimata i skydd och prestanda


Ingen motsvarighet

" Ingen motsvarighet i världen " ( No Equal In The World ® ) och  ”Det ultimata i skydd och prestanda”(The Ultimate In Protection & Performance®)    är inte bara registrerad motto . Metall glid Formulan (Prolong Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™)  från Prolong görs med teknik som är unik världen över.

AFMT ™ TEKNIKEN


AFMT ™ -tekniken förbättrar inte bara kvalitén på motoroljan transmissionsoljan växellådsoljan eller andra glidmedel den blandas i, en annan stor unik fördel är att den faktiskt skyddar och behandlar metallens yta .AFMT ™ Är ett mycket specialiserad, högteknologiskt smörjmedel och klassificeringen av smörjmedlet är allmänt känd som "Extrem-högtrycks egenskaps smörjmedel" som innehåller (EP agenter). Ursprungligen var en form av detta smörjmedel utvecklad för luftkylda flygmotorer, Det formuleras genom kemisk behandling av paraffin-baserade kolväten. Prolong AFMT ™ är organiserat med en unik lång molekylkedja som uppnår en stor kemisk stabilitet. Denna metod uppnår en så hög kvalité på stabiliteten att den har fått högsta betyg eller "1a  i oberoende testlaboratorium . Syftet med testet är att bestämma den korrosionsskyddförmåga på glidytor som ämnet har.

Prolong AFMT söker sig till metallytan och binder sig molekylärt vid den.

Se på bilden här bredvid, när man sänker stålspik ner i ett glas vatten, se hur Prolong AFMT söker och fäster sig vid metall ytan.

Hur fungerar Prolong AFMT tekniken?


PROLONG AFMT + bärs till glidytorna av smörjmedlet eller vätskan den blandas i.

Om det uppstår friktionen, kommer kemikalierna som implanteras i kolväte molekylärkedjan av denna produkt att binda sig molekylärt på metallytan med användning av värme och tryck som orsakas av den befintliga friktionen.Denna bindning är inte tjockare än storleken på den genomsnittliga kolväte (olja) molekyl. Det är inte en "beläggning eller ett bildande av en tjock" film ", det är en kemisk bindning mellan molekylerna i glidytorna och komponenterna och är en  kemisk förening med metallen.


När detta inträffar i kontakter metall mot metall, är risken för skada av metallytorna väsentligt mindre, och i stället, drar AFMT nytta av friktion (rörelse, tryck och värme), och metallytan kyls,

viks över och jämnas ut. "AFMT +" tar inte bort metall, men viks över topparna som orsakas av metall-mot-metall-kontakt. På grund av detta skyddas metallen mot korrosion och rivning. PROLONG "AFMT +" tillåter metallytorna att arbeta i harmoni med varandra och snabbt utjämna metallytor Inom vissa gränser, ger en jämnare metallyta mindre friktion och mindre friktion betyder mindre värme och mindre slitage .AFMT,.arbetar bäst när det behövs som mest. Det är vid extremt tryck och värme

Förminskning av METAL förstörelse

Metallytan kan verka som slätt och glänsande. Tittar man på kamaxel lager eller vävaxellager i

mikroskop ser det annorlunda ut. Ytan har gropar och revor. Dessa ojämnheter skaver mot ytan, det vil säga ytan den glider emot. Det bärs sedan malmrester med oljan runt om i motorn och skadar andra ytor. Dessutom försämrar detta filtrets möjligheter att fungera korrekt.

Skyddsfilmen som Prolong bildar fyller ut alla ojämnheter på grund av trycket och minskar motståndet mellan malmytorna. När denna barriär AFMT ™ skingras förnyas den med ny barriär från AFMT ™ molekylerna som cirkulerar runt med oljan. När förbränningsenergin av bränslet inte behöver arbeta mot friktionen då går den rakt ut i hästkrafter som behövs för att maximera effektiviteten och minimera bränsleförbrukningen. Prolong AFMT ™ gör metallen halare och minskar friktionen som orsakar utmattning och stjäl hästkrafter.


Sänker värmen och nötning


Denna process hjälper också till att eliminera skadlig värme till följd av friktionen. Hög oljetemperatur desto snabbare korrosion och bildning av syror, peroxid och bottenfall av metall flisar. När oljetemperaturen ökar, ökar korrosionen, oljan blir mer och mer korrosion benägen och glidförmågan minskar möjligheten för oljan att verka och resulterar i en mindre smörjning. Prolong AFMT ™ hjälper till att minska värmen så att oljan kan bibehålla maximal skyddande effekt.


Dessutom läggs förvandlings material i Prolong smörjmedel för att avlägsna rester av kol och bottenfall. Detta material har isoleras i oljan och avlägsnas vid nästa oljebyte. Genom att ta bort dessa ämnen har prestanda och hästkrafter maximeras

 


Beviset


Prolong AFMT ™-tekniken har gått igenom en mängd oberoende laboratorietester för att bevisa sin överlägsna extrema kapacitet i trycksmörjningssystem. Här är bara några av testresultaten från stränga, industriella-accepterade tester inom fordonsindustrins förfaranden av smörjnings tester.

Prolong jämfört med konkurrenterna


Hur står sig Prolong i konkurrensen?

De två stål lager rullarna visar resultatet efter provning i bänk med användning av En Spak-Friktion Maskin med en Roterande Metall Bana. Lagret till vänster hade Standard Smörjning och "var Tydligt Märkt Vid Bara 5000 Pund Per Kvadrat Tum. På Lagret Till Höger Användes Prolong AFMT och det visade knappt några skador, även vid 200.000 pund per kvadrat tum.

Det är viktigt att veta att Prolong produkter inte innehåller skadliga kemikalier metall eller plast som finns i den teknik som används för att tillverka produkter av konkurrenterna

• PTFE eller Teflon ( registrerat varumärke DuPont ) är en bra produkt för matlagnings utrustning , förutsatt att rätt verktyg används . Men i kontakten metall mot metall kan det leda till avlagrings flagor som inte är säkra för mat .... eller maskiner . Var försiktig med produkter baserade på denna teknik .Om nödvändiga filter och smörjkanaler blockeras då kan det bli ett allvarligt problem . PTFE kan lämna skadliga rester .Fasta ämnen kan också brytas ner på grund av värme snarare än att hjälpa till att minska värmen.


• Koppar , zink , Grafit och " Molly " ( molybden ) tekniken bildar inte skydd vid maximalt tryck friktionen . De bryts snarare ner än att bilda ett skydd mot skadlig värme och kan bilda ett skadligt slitage i motorns smörjsystem.


• Instabil - klorerad paraffin ( " CP " ) skapar en möjlighet för korrosion vid upphettning . CP smörjning är mycket effektiv  men i uppvärmda miljöer som i motorer har den förmågan att korta molekylkedjan degraderas till att bilda saltsyra . Prolong producerar en produkt som har bra stabilitet - en stabilitet som inte finns i någon annan produkt och är en produkt som ger enastående prestanda och säkerhet . Denna teknik har testats (i över 18 år ) och i miljontals maskiner.


• Lösningar ibland marknadsförs som ett smörjmedel .De innehåller vanligtvis mineralsmörjoljor av det flytande smörjmedlet .Lösningar kan innefatta städare , och renare motor ger en viss ökning i prestanda , men dessa lösningar eller rengöringsmedel har inte glid försvar och kan späda ut motor-eller transmissionsolja . Det farligaste är att lösningarna bryter ner oljans glidförmåga och försämrar smörjnings förmågan.


• De flesta av tjock material även kallade balanserade material som ersätter en fjärdedel eller mer av oljan och inte innehåller nödvändiga tillsatser som de bästa motoroljor nuförtiden har och är faktiskt att beröva motorn 20-25 % av dess fördelar av rengöring och antioxidant ämnen.


Prolong och motoroljor


Tänk på att moderna mineral och syntetiska oljor och automatiska transmissionsoljor är bättre än någonsin, men de har sina begränsningar. Prolong uppmuntrar användare att följa tillverkarens rekommendationer om vilken vikt olja ska ha och underhållsprogram. Prolong produkter ändrar inte motoroljans eller transmissionsoljans glidförmåga i stället bildas ett "socialt smörjmedel" genom att underkasta sig bindande smörjning på ytan som kan gå under mycket högt tryck friktion, eller ytor där smörjning är inte ens närvarande. Prolong tekniken hjälper att förändra den övergripande mineral eller syntetiska oljan till en "Super Olja.

Prolong i Scandinavia

Hraun AB, Klangfärgsgatan 10A, 426 52 Västra Frölunda. Sweden.

Telefon +46 (0)31 691604, Mobil (0)730 608 801, E-post: prolong@hraun.se